Misyon ve Vizyon

Misyon Vizyon | Albatros Danışmanlık Savunma Sanayi ve Ticaret A.Ş.Vizyon:

 • Yerli/yabancı askeri ve ticari tüm yüzer ve dalar unsurlara ihtiyacı olan hertürlü eğitimi ve denetleme/sertifikasyonu dünyanın her yerinde en iyi şekilde verebilen, eğitim kalitesi ve tesisleri ile dünyada referans gösterilen bir eğitim merkezi olmak.
 • Gelecekteki eğitim ihtiyaçlarına cevap verecek öncü yöntemler kullanan ve uygulamalar yapan , standartları belirleyen, yaptığı işle gurur duyan ve bu gururu eğitim verdiklerine de yaşatan personele sahip olmak.

 • Misyon

 • Yerli/yabancı askeri ve ticari suüstü gemilerinin harekata hazır hale getirilmesi, eğitim hazırlık durumlarının idamesi, emniyetle seyir yapabilmesi ve suüstü kuvvetlerinin etkinlikle kullanılmasına yardımcı olmak maksadıyla çağdaş yöntemler ve eğitim yardımcıları kullanarak seyir/gemicilik, makine arıza ve işletme, yangın söndürme ve hasar kontrol eğitimleri ile savaş harekat eğitimleri icra ettirmek.
 • Temel Değerlerimiz

 • Eğitimde yenilikçi olmak
 • Çağdaş bilgi ve teknolojiyi hedeflemek
 • Yaratıcı değişimi desteklemek ve sürekli kılmak
 • Müşterek çalışabilmek
 • Etkin bir iletişim ve bilgi ağına sahip olmak
 • Kurumsallaşmak
 • Çevreyi ve doğal kaynakları korumak
 • Eğitim alanların memnuniyetini hedeflemek
 • Olumlu eleştiriler ile objektif değerlendirmeler yapmak
 • Sosyal sorumluluk projelerinde yer almak